ΠΕΚΟΜ

Π.Ε.Κ.Ο.Μ.

Παγκύπρια Ένωση Καθηγητών
 Οικονομικών Μαθημάτων

 

Μενού

Αρχική
Συμβούλιο
Καταστατικό
Τελετές
Ανακοινώσεις
Λογιστική Ολυμπιάδα
Ομιλίες
Βίντεο
Φωτογραφικό Υλικό
Αποτελέσματα

Αίτηση Συμμετοχής στην Λογιστική Ολυμπιάδα

Αποτελέσματα 2005
Αποτελέσματα 2006
Αποτελέσματα 2007
Αποτελέσματα 2008
Αποτελέσματα 2009
Αποτελέσματα 2010
Αποτελέσματα 2010 Έπαινοι - 1
Αποτελέσματα 2010 Έπαινοι - 2
Αποτελέσματα 2011 - Μετάλλια
Αποτελέσματα 2011 - Έπαινος 1 
Αποτελέσματα 2011 - Έπαινος 2
Αποτελέσματα 2012-Μετάλλια
Αποτελέσματα 2012 - Έπαινος 1
Αποτελέσματα 2012 - Έπαινος 2
Αποτελέσματα 2013 - Μετάλλια
Αποτελέσματα 2013 - Έπαινοι 1
Αποτελέσματα 2013 - Έπαινοι 2
Αποτελέσματα 2014 - Μετάλλια
Αποτελέσματα 2014 - Έπαινοι 1
Αποτελέσματα 2014 - Έπαινοι 2
Αποτελέσματα 2015 - Μετάλλια
Αποτελέσματα 2015 - Έπαινοι 1
Αποτελέσματα 2015 - Έπαινοι 2
 
Για να εγγραφείτε και να πάρετε μέρος στην Λογιστική Ολυμπιάδα, συμπληρώστε την αίτηση.
Εξεταστικά Δοκίμια  
Δείγμα Επίπεδο - 1 Λύσεις
Επίπεδο - 2 Λύσεις
2005 Επίπεδο - 1 Λύσεις 1
Επίπεδο - 2 Λύσεις 2
2006 Επίπεδο - 1 Λύσεις 1
Επίπεδο - 2 Λύσεις 2
2007 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
  Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2008 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
  Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2009 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2010 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2011 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2012 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2013 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2014 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
Επίπεδο - 2 Λύση - 2
2015 Επίπεδο - 1 Λύση - 1
  Επίπεδο - 2 Λύση - 2

 

 

Copyright ΠΕΚΟΜ 2008 ----- Designed by GoalTech